banner

flagengl  flagukr  flagrus

Головна

Історія

Сьогодення

Структура

Публікації

Монографії

Патенти

Конференції

Навчальний процес

Інновації

Впровадження

Співробітництво

Дисертації

Презентації

Події

 

 

 

 

 

Творче співробітництво.

 

НДІ хімії творчо співпрацює з науковими центрами України і зарубіжжя.

Наукове та науково-технічне співробітництво (стажування, навчання у спільній аспірантурі, стипендії міжнародних наукових фондів) здійснюється із з науковими центрами:

 • Університет м. Регенсбург, Німеччина;

 • Гданський університет (Польща);

 • Університет Павла Йозефа Шафаріка м. Кошице (Словаччина);

 • Університет м. Женеви (Швейцарія);

 • Медичний центр Університету м. Канзас (США).

Більш детально про тематику і одержані результати див. тут.

confvolkov

 

 

Також спільно з науковими установами Національної академії наук України та національних галузевих академій наук виконуються договори:

 • Договір про науково-технічне співробітництво з Інститутом загальної і неорганічної хімії імені В.І. Вернадського НАН України в області електрохімічної та хімічної регенерації та утилізації технологічних розчинів гальвановиробництв.

 • Договір про науково-технічне співробітництво з Фізико-технічним інститутом низьких температур імені Б.І. Вєркіна НАН України (математичне відділення) про вивчення електронної будови та низькотемпературної термодинаміки низькорозмірних квантових моделей сполук перехідних металів типу спінових драбин різної топології та невуглецевих нанотрубок з метою пошуку хімічних наноструктур з властивостями, що можуть мати інтерес для наноелектроніки.stagirovka

 • Договір про науково-технічне співробітництво з Інститутом проблем машинобудування НАН України імені А.Н. Підгорного в області досліджень хімічних джерел струму.

 • Договір про науково-технічне співробітництво з Інститутом електрозварювання імені Є.О. Патона НАН України щодо проведення досліджень в області корозії металів.

 • countriesantarct1Договір про науково-технічне співробітництво з Інститутом органічної хімії щодо досліджень в області синтезу ефективних комплексоутворювачів на основі каліксаренів.

 • Договір про науково-технічне співробітництво з Національним антарктичним науковим центром Держінформнауки України з опрацювання первинних даних, матеріалів та зразків, отриманих під час перебування експедицій на Українській антарктичній станції  «Академік Вернадський».

 

 

На фото

вгорі: директор Інституту загальної і неорганічної хімії імені В.І. Вернадського НАН України, м. Київ, академік НАН України Сергій Васильович Волков (ліворуч) на знак багаторічного плідного співробітництва обох інститутів дарує НДІ хімії пам'ятні книжки (в центрі - директор НДІ хімії Василь Іванович Ларін).

внизу: стажировка в Університеті м. Регенсбург, Німеччина, 2014 р., за темою "Вивчення властивостей систем вода–розчинник–біомолекула –сіль за допомогою сучасних методів дослідження", стипендія Німецької служби академічних обмінів (четверта праворуч у першому ряді – старший науковий співробітник відділу фізичної хімії та електрохімії розчинів Цурко О.М.) .

 

Науково-дослідний інститут хімії

Адреса: майдан Свободи 4, 61022, Харків

E-mail: ndichem@karazin.ua

URL: http://niichem.univer.kharkov.ua

Про цей сайт

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Адреса: майдан Свободи 4, 61022, Харків

E-mail: info@karazin.ua

URL: http://www.univer.kharkov.ua