banner

flaguk  flagukr  flagru

Головна

Історія

Сьогодення

Структура

Публікації

Монографії

Патенти

Конференції

Навчальний процес

Інновації

Впровадження

Співробітництво

Дисертації

Презентації

Події

 

 

 

 

 

За період з 2000 року захищені дисертації, які виконані в НДІ хімії:

докторські

 • 2002 - Дорошенко Андрій Олегович: "Будова і фотоніка органічних люмінофорів з аномально великим стоксовим зсувом флуоресценції" / 02.00.03 - органічна хімія, 02.00.04 - фізична хімія

 • 2003 - Хоботова Еліна Борисівна: "Фізико-хімічні закономірності хімічного та електрохімічного розчинення міді і її сплавів у хлоридних розчинах" / 02.00.04 - фізична хімія

 • 2009 - Шаповалов Сергій Андрійович: "Різнорідна асоціація іонів барвників у водних розчинах" / 02.00.04 - фізична хімія

 • 2010 - Іванов Володимир Венедиктович: "Лінійні моделі та мультиреференсна теорія зв’язаних кластерів для заданого стану в проблемі багаточастинкових кореляцій у молекулах" / 02.00.04 - фізична хімія

 • 2015 - Посохов Євген Олександрович: "Фізико-хімічні аспекти взаємодії з ліпідними мембранами і фотоніка біологічно орієнтованих сполук, визначені методами оптичної спектроскопії" / 02.00.04 - фізична хімія

кандидатські

 • 2000 - Григорович Олексій Владиславович: "Комплексоутворення органічних краунвмісних люмінофорів з іонами лужноземельних металів в основному і збудженому стані" / 02.00.04 - фізична хімія

 • 2002 - Крикунов Михайло Вікторович:  "Електронна будова низьковимірних супряжених полімерних сполук та стопкових металоорганічних комплексів з переносом заряду" / 02.00.04 - фізична хімія

 • 2003 - Сизова Зоя  Олександрівна: "Синтез і реакційна здатність органічних люмінофорів – 3-бензезолілпохідних імінохромена і кумарина" / 02.00.03 - органічна хімія

 • 2003 - Бакуменко Ольга Михайлівна: "Фізико-хімічні закономірності взаємодії алюмінію і його сплавів з водними розчинами сильних лугів" / 02.00.04 - фізична хімія

 • 2003 - Свіщова Яна Олександрівна: "Різнорідна асоціація іонів барвників у водних розчинах" / 02.00.04 - фізична хімія

 • 2003 - Самойлов Євгеній Олексійович: "Фізико-хімічні умови фазоутворення в системі Cu2+–NH4+–Cl-–H2О і шляхи його регулювання" / 02.00.04 - фізична хімія

 • 2004 - Джелалі Володимир Володимирович: "Міжфазний імпеданс. Фарадеєвські та адсорбційні процеси" / 02.00.05 - електрохімія

 • 2004 - Даценко Віта Василівна: "Фізико-хімічні закономірності хімічного і електрохімічного розчинення міді в мідно-аміачних розчинах" / 02.00.04 - фізична хімія

 • 2004 - Сахно Тетяна Володимирівна: "Комплексоутворення та спектральні властивості похідних 3–гідроксифлавону" / 02.00.04 - фізична хімія

 • 2005 - Чорна Тетяна Олександрівна: "Різнорідна асоціація за участю іонів ксантенових барвників у водних розчинах" / 02.00.04 - фізична хімія

 • 2006 - Львовська Марина Ігорівна: "Електронна будова та спектральні властивості 3-гетарилхромонів" / 02.00.04 - фізична хімія

 • 2007 - Бешенцева Оксана Анатоліївна: "Фізико-хімічні закономірності кінетики процесів хімічного відновлення олова, міді, свинцю з водних розчинів в умовах гідродинамічного режиму" / 02.00.04 - фізична хімія

 • 2007 - Сидоренко Ольга Володимирівна: "Електрохімічне формування напівпровідних та надпровідних шарів на основі германію з неводних розчинів" / 05.17.03 - технічна електрохімія

 • 2007 - Ситнік Оксана Юріївна: "Міжчастинкові взаємодії та розчинність речовин різної природи в гліколях та змішаних розчинниках на їх основі" / 02.00.04 - фізична хімія

 • 2008 - Мороз Валерій Володимирович: "Протолітичні рівноваги та комплексоутворення похідних дифлавонолу в основному та збудженому стані" / 02.00.04 - фізична хімія

 • 2009 - Свєчкарьов Денис Андрійович: "Синтез, спектральні властивості та реакція фотопереносу протона в ряду нових гетероциклічних нітрогенвмісних похідних і аналогів 3-гідроксихромону" / 02.00.03 - органічна хімія

 • 2009 - Лях Дмитро Іванович: "Теорія зв'язаних кластерів у ab initio розрахунках поверхні потенційної енергії малих молекул" / 02.00.04 - фізична хімія

 • 2010 - Кравченко Олексій Андрійович: "Квантово-хімічне моделювання властивостей низькорозмірних сполук на основі перехідних металів" / 02.00.04 - фізична хімія

 • 2011 - Клименко Тетяна Олександрівна: "Електронно-збуджені та збурені стани молекул у теорії зв‘язаних кластерів" / 02.00.04 - фізична хімія

 • 2011 - Кисельова Яна Сергіївна: "Різнорідна асоціація за участю аніонів фенолсульфофталеїна та його похідних у водних розчинах"  / 02.00.04 - фізична хімія

 • 2012 - Єгорова Лілія Михайлівна: "Фізико-хімічні закономірності розчинення міді і сплава Л-62 у водних хлорид них розчинах" / 02.00.04 - фізична хімія

 

Науково-дослідний інститут хімії

Адреса: майдан Свободи 4, 61022, Харків

E-mail: ndichem@karazin.ua

URL: http://niichem.univer.kharkov.ua

Про цей сайт

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Адреса: майдан Свободи 4, 61022, Харків

E-mail: info@karazin.ua

URL: http://www.univer.kharkov.ua