banner

flaguk  flagukr  flagrus

Головна

Історія

Сьогодення

Структура

Публікації

Монографії

Патенти

Конференції

Навчальний процес

Інновації

Впровадження

Співробітництво

Дисертації

Презентації

Події

 

 

 

 

 

Відділ фізико-органічної хімії

 

Керівник:

ДОРОШЕНКО Андрій Олегович, проф., д.х.н.,

тел. +380-57-7075335, аndrey.o.doroshenko@univer.kharkov.ua

 

Тематика відділу: Органічні флуорофори з фотопереносом протону і хемосенсори та наноматеріали на їх основі. Синтез, фотофізика і фотохімічні перетворення флуоресцентних органічних сполук.

 

vphysorgphoto1Виконуються роботи за договорами про науково-технічне співробітництво з:

  • Гданським університетом (Польща);

  • Інститутом органічної хімії (м. Київ);

  • Національним антарктичним науковим центром Міністерства освіти і науки України.

На фото: cпівробітникі аналізують спектри люмінесценції: керівник відділу Дорошенко А.О. (в центрі), старший науковий співробітник Сизова З.О. (праворуч), науковий співробітник Львовська М.І.

 

Основні результати за останній рік:

  • Виявлено роль гідратів флуоресцентних зондів 3-гідроксихромонового ряду у формуванні їх фотофізичних і спектральних характеристик. Показано, що найбільший вплив на швидкість реакції фотопереносу протона мають Н-комплекси за зовнішньою неподіленою електронною парою атома Оксигену карбонільної групи, тоді як хелатні гідрати лише в досить незначному ступені змінюють фотофізику і динаміку внутрішньомолекулярного переносу протона у електронно-збудженому стані.

  • Досліджено відклик флуоресцентного барвнику POPDPOP на зміну в’язкості інертного мало полярного середовища полістиролтолуен, отримано лінійний аналітичний сигнал у інтервалі низької в’язкості 0-8 спз, що вказує на необхідність визначення загальної ширини динамічного діапазону визначення локальної в’язкості за допомогою цієї сполуки у водно-гліцеринових розчинах. В перспективі це дозволить розробити методики для безпосереднього вимірювання в’язкості в таких середовищах, де звичайні візкозиметричні методи не можуть бути використані – в техніці для вимірів локальної зміни в’язкості у процесі масо- і теплопереносу, для аналізу змін стану клітинної цитоплазми методами флуоресцентної спектроскопії і т.н.

  • vphysorgphoto22,5-дифенілоксазол-заміщений 3-зідроксихромон продемонстрував високий і специфічний раціометричний відклик на іони ртуті (II), із ультрависокою чутливістю як у гомогенному розчині, так і у полімерній пластифікованій плівці. Розроблена на його основі полімерна композиція має нижній ліміт визначення іонів ртуті на рівні 10-10 M, що є на два порядки нижчим за дозволений вміст цього іону-токсиканту у питній воді і дозволяє проводити його визначення в режимі реального часу.

 

 

 

 

На фото: cтарший науковий співробітник Рошаль О.Д. (праворуч) обговорює зі студентами майбутню стендову доповідь на науковій конференції.

Науково-дослідний інститут хімії

Адреса: майдан Свободи 4, 61022, Харків

E-mail: ndichem@karazin.ua

URL: http://niichem.univer.kharkov.ua

Про цей сайт

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Адреса: майдан Свободи 4, 61022, Харків

E-mail: info@karazin.ua

URL: http://www.univer.kharkov.ua