banner

flaguk  flagukr  flagrus

Головна

Історія

Сьогодення

Структура

Публікації

Монографії

Патенти

Конференції

Навчальний процес

Інновації

Впровадження

Співробітництво

Дисертації

Презентації

Події

 

 

 

 

 

Об'єкти інтелектуальної власності, створені в НДІ хімії за останні роки:

 

 • Методика вибору складу хлоридвмісних травильних розчинів для α латуней : [твір наук.-практич. характеру] / Хоботова Е.Б., Єгорова Л.М., Ларін В.І., Даценко В.В., Добріян М.О. – Свід. № 33173 (Україна) : [від 11.05.2010]. - Держ. департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України] : [заявка № 32861 від 04.02.2010].

 • Пат. 54357 [корисна модель] Україна, МПК С23F1/10. Електроліт для хімічного фрезерування алюмінію та його сплавів / Лукащук Т.С., Ларін В.І. – №u201006990 ; заявл. 07.06.2010 ; опубл. 10.11.2010, Бюл. № 21.

 • patent1Пат. 47490 [корисна модель] Україна, МПК С02F1/42. Іонообмінний спосіб очистки вод промивання нафти від іонів хлору / Хоботова Е.Б., Уханьова М.І., Даценко В.В., Ларін В.І., Добріян М.О., Бобонець М.С. – №200907486 ; заявл. 17.07.2009 ; опубл. 10.02.2010, Бюл. № 3.

 • Пат. 58985 [корисна модель] Україна, МПК G01N21/78; Спосіб спектрофотометричного визначення вмісту ацетону у воді / Шаповалов С.А., Кисельова Я.С. – №u201013687; заявл. 18.11.2010 ; опубл. 26.04.2011, Бюл. № 8.

 • Пат. 67220 [корисна модель] Україна, МПК С01G3/10. Спосіб регенерації відпрацьованого сульфатного травильного розчину / Даценко В.В., Хоботова Е.Б., Єгорова Л.М., Ларін В.І., Добріян М.О. – №u201108343 ; заявл. 04.7.2011 ; опубл. 12.02.2012, Бюл. № 3.

 • Пат. 67693 [корисна модель] Україна, МПК С23F1/02. Розчин розмірного хімічного травлення міді та α-латуней на основі хлориду заліза / Хоботова Е.Б., Ларін В.І., Єгорова Л.М., Добріян М.О. – №u201006594 ; заявл. 12.03.2012 ; опубл. 12.03.2012, Бюл. № 23.

 • Пат. 73461 [корисна модель] Україна, МПК G21F9/04. Твердий екстрагент для вилучення урану з водних розчинів / Мірошниченко С.І., Кальченко В.І., Коровін Ю.Ф., Красноперова А.П., Юхно Г.Д., Коровін В.Ю., Тернова Д.С. – №u201202642 ; заявл. 05.03.2012 ; опубл. 25.09. 2012, Бюл. № 18.

 • Пат. 74500 [корисна модель] Україна, МПК С02F9/00. Спосіб отримання міді при регенерації відпрацьованих сульфатних мідно-цинкових розчинів травлення латуні / Ларін В.І., Єгорова Л.М., Даценко В.В., Хоботова Е.Б. – №201206163 ; заявл. 22.05.2012 ; опубл. 25.10.2012, Бюл. № 20.patent2

 • Пат. 102479 [винахід] Україна, МПК С02F 103/1. Спосіб отримання міді при регенерації відпрацьованих сульфатних мідно-цинкових розчинів травлення латуні / Хоботова Е.Б., Ларін В.І., Даценко В.В., Єгорова Л.М. – №201206159 ; заявл. 22.05.2012 ; опубл. 10.10.2013, Бюл. № 13.

 • Пат. 94023 [корисна модель] Україна, МПК G01N21/78. Спосіб спектрофотометричного визначення диметилсульфоксиду у воді / Шаповалов С.А. – №u201405100 ; заявл. 01.07.2013 ; опубл. 11.11.2013, Бюл. № 21.

 • Пат. 95469 [корисна модель] Україна, МПК С01G3/06. Спосіб виділення міді з відпрацьованих мідноаміачних травильних розчинів / Добріян М.О., Ларін В.І., Самойлов Є.О. – №u201407510 ; заявл. 04.07. 2014 ; опубл. 25.12. 2014, Бюл. № 24.

 • Пат. 85328 [винахід] Україна, МПК B01D15/02. Спосіб протиточно-ступінчатої адсорбційної очистки стічних вод від поверхнево-активних речовин в області високих концентрацій / Хоботова Е.Б., Грайворонська І.В., Ларін В.І., Воробйова А.А. – №u201308284 ; заявл. 12.05.2014 ; опубл. 12.05.2014, Бюл. № 9.

 • Пат. 92992 [корисна модель] Україна, МПК С09К109/00. Спосіб виготовлення радіаційно безпечних шлаколужних в’яжучих на основі відвальних доменних шлаків і метасилікату натрію / Хоботова Е.Б., Калмикова Ю.С. – №u201404264 ; заявл.22.04.2014 ; опубл. 10.09.2014, Бюл. №17.

 • Пат. 95484 [корисна модель] Україна, МПК С25D3/38. Низькоконцентрований електроліт для отримання матових мідних покриттів / Правда А.О., Ларін В.І., Радченкова Г.П. – №u201407589 ; заявл. 07.07.2014 ; опубл. 25.12.2014, Бюл. № 24.

 

Науково-дослідний інститут хімії

Адреса: майдан Свободи 4, 61022, Харків

E-mail: ndichem@karazin.ua

URL: http://niichem.univer.kharkov.ua

Про цей сайт

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Адреса: майдан Свободи 4, 61022, Харків

E-mail: info@karazin.ua

URL: http://www.univer.kharkov.ua