banner

flaguk  flagukr  flagrus

Головна

Історія

Сьогодення

Структура

Публікації

Монографії

Патенти

Конференції

Навчальний процес

Інновації

Впровадження

Співробітництво

Дисертації

Презентації

Події

 

 

 

 

 

 

Навчальний процес

До педагогічної діяльності залучаються фахівці інституту. Вони проводять лекційні й лабораторні заняття, керують виробничою практикою та виконанням студентських кваліфікаційних робіт, працюють з обдарованою студентською молоддю, школярами:

 • education1Загальний курс лекцій "Радіохімія та радіоекологія" для студентів хімічного факультету;

 • "Біологічна і біоорганічна хімія" для студентів медицинського факультету;

 • "Біонеорганічна і медицинська хімія" для студентів медицинського факультету;

 • Лабораторний практикум "Основи радіохімії та радіоекології" для студентів хімічного факультету.

 

Навчальні та навчально-методичні роботи співробітників НДІ хімії за останні роки:

 • Краснопьорова А.П. Хімія радіоактивних елементів : [навч.-метод. посібник, ч.1] /  А.П. Краснопьорова. – Х. : Основа, – 2011. – 78 с.

 • Григорович О.В. Зовнішнє незалежне оцінювання. Хімія: Типові тестові завдання : [збірник]. Х. : "Факт", 2011. – 128 с. – (Додаток до журналу «Вісник ТІМО»). - ISBN 978-966-637-685-8 / (Рекомендовано для підготовки до ЗНО,  наказ МОНУ від 26.08.2010, № 833).

 • Краснопьорова А.П. Хімія радіоактивних елементів : [навч.-метод. посібник, ч.2] /  А.П. Краснопьорова. – Х. : Основа, – 2011.  93 с.

 • Аналітична хімія. Кількісний аналіз : [посібник] / Я.О. Свіщова, І.Б. Бондаренко, Н.Л. Хименко, С.А. Шаповалов. –  Х. : Харк. нац. аграрн. ун т імені В.В. Докучаєва, 2011. — 130 с. [Рекомендовано Міністерством аграрної політики та продовольства України як навчальний посібник для підготовки фахівців ОКР  з напрямів 6.090101 «Агрономія», 6.090105 «Захист рослин» у ВНЗ III-IV рівнів акредитації Міністерства аграрної політики та продовольства України»].

 • Григорович О.В. Зовнішнє незалежне оцінювання. Хімія: Типові тестові завдання : [збірник] / О.В. Григорович. – К. : Літера ЛТД, 2012. – 128 с. –ISBN 978-966-178-120-6.

 • education2Biological and bioorganic chemistry: seminars and practice : [англ. мовою] / D.A. Svechkarev, A.D. Roshal, A.V. Kyrychenko, T.A. Klimenko // Х. : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2012. – 28 с.

 • Кристалохімія / Г.Б. Літинський, О.Г. Ніколайчук, В.О. Черановський, Т.Ю. Мирна. – Х. : Харків: ФВП НТУ «ХПІ», 2013. 188 с.

 • Григорович О.В. Хімія. Типові тестові завдання / О.В. Григорович. – К. : Літера ЛТД, 2014. – 128 с. – ISBN 978-966-178-471-9.

 • Тестовые задания по биоорганической химии [Навч.-метод. посібник для іноземних студентів з рос. мовою навчання] / Д.А. Свєчкарьов, О.В. Кириченко, А.О. Дорошенко, О.Д. Рошаль. – Х. : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2014. 40 с.

 • Григорович О.В. Хімія. Експрес-підготовка / О.В. Григорович. – К. : Літера ЛТД, 2014. – 320 с. – ISBN 978-966-178-472-6.

 • Красноперова А.П. Практикум по радиоактивности и радиоэкологии : [метод. указания к лаб. работам] : [электр. издание] / А.П. Красноперова, Г.Д. Юхно. – Х. : Харьковский нац. ун-т им. В.Н. Каразина, 2015 . – 83 с. Режим доступу: http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/10482.

book1   book2   book3  book3

На фото: лабораторний практикум "Основи радіохімії та радіоекології" в лабораторіях відділу радіохімії і радіоекології у студентів 3-го курсу хімічного факультету університету.

 

Науково-дослідний інститут хімії

Адреса: майдан Свободи 4, 61022, Харків

E-mail: ndichem@karazin.ua

URL: http://niichem.univer.kharkov.ua

Про цей сайт

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Адреса: майдан Свободи 4, 61022, Харків

E-mail: info@karazin.ua

URL: http://www.univer.kharkov.ua