banner

flaguk  flagukr  flagrus

Головна

Історія

Сьогодення

Структура

Публікації

Монографії

Патенти

Конференції

Навчальний процес

Інновації

Впровадження

Співробітництво

Дисертації

Презентації

Події

 

 

 

 

 

Відділ радіохімії і радіоекології

 

Керівник:

КРАСНОПЬОРОВА Алла Петрівна, с.н.с, к.х.н.,

тел. +380-57-7075431, alla.p.krasnopyorova@univer.kharkov.ua

 

Тематика відділу: Супрамолекулярні штучні рецептори - високоселективні екстрагенти для видалення радіонуклідів з рідких середовищ на принципах "зеленої хімії". Розробка стандартних довідкових даних. Створення: засобів дезактивації робочих поверхонь, одягу та тіла від радіоактивних забруднень; екстрагентів для вилучення радіонуклідів із рідких середовищ; засобів для прискорення виведення радіонуклідів з організму.

 

vradiophoto1 На базі відділу функціонує Центр Державної служби стандартних довідкових даних Держстандарту України про фізико-хімічні властивості технічно важливих речовин і матеріалів.  Відділ акредитовано на право проведення вимірювань у сфері контролю якості безпеки продуктів харчування та контролю стану навколишнього природного середовища. Отримано ліцензію східної державної інспекції з ядерної та радіаційної безпеки Державного комітету ядерного регулювання України на право проведення діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання. На основі альгінатів та пектинових речовин створені засоби для прискорення виведення радіонуклідів із організму.

 

Виконуються роботи за договорами про науково-технічне співробітництво з:

  • Державним науковим центром лікарських засобів, м. Харків «Вивчення та теоретичне обґрунтування оптимального складу розчинників для створення лікарських засобів»;

  • Інститутом органічної хімії НАН України (м. Київ) «Створення високоселективних комплексоутворювачів і екстрагентів радіонуклідів на основі фосфоровмісних макроциклів»;

  • Інститутом хімії розчинів РАН «Вивчення фізико-хімічних властивостей неводних розчинів та розчинності в них різних речовин» (результати роботи використані для побудови шкали сольватуючої здібності розчинів (Росія);

  • ТОВ «Титан», м. Москва «Исследование поглощающей (сорбционной) способности ПРОФЕНА в отношении цинка, содержащегося в сточных водах».

Основні результати за останній рік:

  • Синтезовано нове сульфонафталінове оксазольне похідне на основі 2,6-піридиндикарбонової кислоти (ПФС), яка містить функціональні групи, здатні до зв’язування у комплекси катіони Cs+, Sr2+, Ba2+, Y3+, U6+ та інших металів.

  • vradiophoto2Отримані дані щодо константи комплексоутворення ПФС з різнозарядними іонами металів (Cs+, Sr2+, Ba2+, Y3+, U6+).

  • Для вилучення радіонуклідів створені екстракційні системи на основі водорозчинних полімерів поліетиленгліколей та ПФС. Визначені оптимальні умови проведення екстракційного вилучення радіонуклідів за допомогою поліфосфатів. Встановлено механізм екстракції радіонуклідів та складу комплексів з ПФС. Проведено термодинамічний опис розподілу комплексів радіонуклідів з ПФС між фазами гетерогенних систем на основі водорозчинних поліетиленгліколей.

  • Синтезовано високоселективну сполуку на основі якої створено екстракційні системи за принципами «зеленої хімії» для вилучення радіонуклідів. Ці системи можуть знайти практичне використання при створенні в Україні замкнутого ядерного циклу, який передбачає вирішення проблеми довготермінового безпечного поводження з довгоіснуючими радіонуклідами.

На верхньому фото: керівник відділу Краснопьорова А.П. (праворуч) і старший науковий співробітник Юхно Г.Д. за аналізом зразків матеріалів.

На нижньому фото: науковий співробітник Єфімова Н.В. здійснює спектральні вимірювання.

 

Науково-дослідний інститут хімії

Адреса: майдан Свободи 4, 61022, Харків

E-mail: ndichem@karazin.ua

URL: http://niichem.univer.kharkov.ua

Про цей сайт

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Адреса: майдан Свободи 4, 61022, Харків

E-mail: info@karazin.ua

URL: http://www.univer.kharkov.ua