banner

flaguk  flaguk  flagrus

Головна

Історія

Сьогодення

Структура

Публікації

Монографії

Патенти

Конференції

Навчальний процес

Інновації

Впровадження

Співробітництво

Дисертації

Презентації

Події

 

 

 

 

 

Відділ фізичної хімії та електрохімії розчинів

 

Керівник:

ЛАРІН Василь Іванович, проф., д.х.н.,

тел./факс +380-57-7075130, ndichem@karazin.ua

 

Тематика відділу: Фізико-хімічні дослідження процесів розчинення та пасивації металів, комплексоутворення та асоціації у розчинах різного складу. Експериментальне та теоретичне дослідження взаємодій в розчинах за участю органічних барвників та багатоатомних частинок. Розвиток прикладного екологічного напрямку з удосконалення і розробки нових видів комплексної утилізації промислових відходів.

velectrophoto4

Виконуються роботи за договорами про науково-технічне співробітництво з:

 • Інститутом загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України (м. Київ);

 • Інститутом електрозварки ім. Є.О. Патона НАН України (м. Київ);

 • НТК «Інститут монокристалів» НАН України (м. Харків);

 • Інститутом хімії розчинів РАН (м. Іваново, Росія);

 • Харківським національним аграрним університетом ім. В.В. Докучаєва;

 • Іванівським державним хіміко-технологічним університетом (Росія);

 • НДІ хімії розчинів Російської академії наук;

 • Харківським національним автомобільно-дорожнім університетом.

 

Основні результати за останній рік:

 • Розвинуто теорію хімічного та електрохімічного розчинення металів та сплавів, формування поверхневих шарів залежно від способу обробки поверхні, складу електроліту та сплавів. На відміну від відомих наукових положень теорії хімічного розчинення металів у багатокомпонентних середовищах вперше визначено характер взаємозв’язку між кінетикою розчинення міді, алюмінію та їх сплавів та іонним складом розчину, процесами комплексоутворення і реакційною активуючою дією металокомплексів, що утворюються, виявлено роль адсорбованих молекул води в процесах розчинення та пасивації, а також вплив температурних градієнтів на кінетику цих процесів.

 • velectrophoto2Практична значимість отриманих результатів полягає в обґрунтуванні принципів інтенсифікації та підвищення ефективності процесів травлення міді, алюмінію та їх сплавів, на підставі яких розроблено нові оптимальні склади травильних розчинів, які забезпечують високу швидкість травлення і ємність розчину, рівномірність травлення за часом, що дозволяє підвищити якість продукції, полегшити контроль та регулювання процесу травлення, зменшити об’єми відпрацьованих травильних розчинів.

 • Виявлені нові рівноважні, енергетичні спектральні закономірності взаємодії між багатоатомними частинками у водних розчинах та у розчинах, що містять добавки ПАР або полярних органічних розчинників. На підґрунті фізико-хімічних властивостей асоціатів запропонований чутливий спосіб спектрофотометричного визначення додецилсульфату натрію у водному середовищі, який має світовий пріоритет і переваги перед відомими аналогами: за чутливістю визначення до 5 разів, за інтервалом концентрацій, які визначаються – у 5 – 10 разів.

 • Розроблено моделі, що описують термодинамічні властивості біохімічних розчинів.

На верхньому фото: науковий семінар відділу фізичної хімії та електрохімії розчинів; у першому ряді другий праворуч – керівник відділу Ларін В.І.

На нижньому фото: модернізований електротермографічний вимірювальний комплекс "Дельта".

 

Науково-дослідний інститут хімії

Адреса: майдан Свободи 4, 61022, Харків

E-mail: ndichem@karazin.ua

URL: http://niichem.univer.kharkov.ua

Про цей сайт

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Адреса: майдан Свободи 4, 61022, Харків

E-mail: info@karazin.ua

URL: http://www.univer.kharkov.ua