banner

flaguk  flagukr  flagrus

Головна

Історія

Сьогодення

Структура

Публікації

Монографії

Патенти

Конференції

Навчальний процес

Інновації

Впровадження

Співробітництво

Дисертації

Презентації

Події

 

 

 

 

 

За останні роки видані монографії та глави у монографіях:

1. Tsurko J. Thermodynamics of amino acid and protein solutions / Tsurko J., Kunz W. (Ed.). – Trivandrum : Transworld Research Network. –  2010. – 207 p.

mongr1Монографія присвячена розгляду термодинамічних аспектів розчинів амінокислот і протеїнів.

 

 

 

 

 

2. Quantum theory of one-dimensional spin systems / A.A. Zvyagin //  Cambridge : Cambridge Scientific Publishers, 2010. – 340 p. ISBN 978-1-904868-85-9.

book7Розглядаються основні особливості квантової теорії одновимірних спінових систем.

 

 

 

 

 

3. Shapovalov S.A. The association processes of protolytic forms of dyes in solutions. Self-association / S.A. Shapovalov. – Kharkiv, 2012. – 218 p. ; ISBN 978-966-2445-35-0.

monogr2У монографії розглянуто явище самоасоціації, або селф-асоціації барвників у розчинах різної природи: умови утворення димерів, агрегатів, супрамолекулярних ансамблів з участю барвників; інструментальний прояв селф-асоціації барвників; особливості явища у водних системах; термодинаміка, кінетика і хемометрика селф-асоціації. Фахове видання; розраховане на науковців, викладачів хімії і фізики, студентів, аспірантів.

 

 

 

4. Zvyagin A.A.  Finite size effects in correlated electron models: Exact results / A.A. Zvyagin // Beijing (Peking) : Peking University Press. 2012. – 367 р. ; ISBN 978-7-301-21554-8.

book6У монографії обговорюються точні результати для квантової теорії одновимірних моделей сильно корельованих електронів.

 

 

 

5. Multireference State-specific coupled cluster theory with a complete active space reference :[a chapter 3]  / V.V. Ivanov, D.I. Lyakh, T.A. Klimenko, L. Adamowicz // [Іn : Practical aspects of computational chemistry I: An Overview of the Last Two Decades and Current Trends : [Ed. J. Leszczynski, H. de Rode, M. K. Shukla]. - Heidelberg : Springer, 2012. – P. 69 – 101.

book8У главі розглядається мультиреференсна теорія пов'язаних кластерів (CASCCSD) та методи для розрахунку кривих потенційної енергії, спектроскопічних параметрів і коливальних рівнів двоатомних молекул.

 

 

 

 

6. Studies of photoinduced NH-tautomerism by stationary and time-resolved fluorescence techniques : [a chapter 3] / A. Kyrychenko, J. Herbich, J. Waluk // [In  : Tautomerism: methods and theories / Ed. L. Antonov]. Weinheim : Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA., 2014. Р. 49 78.

book5Глава  у книзі присвячена розгляду протолітичних рівноваг, флуоресценції і таутомерних перетворень флуоресцентних реагентів, інструментальному і теоретичному дослідженню явища NH-таутомеризації.

 

 

 

 

7. Shapovalov S.A. The association processes of protolytic forms of dyes in solutions. Dissimilar association / S.A. Shapovalov. – 2014. – 250 p. ; ISBN 978-966-2445-78-7.

monogr3У монографії розглянуто явище різнорідної асоціації барвників (асоціація між барвниками різної будови): умови утворення асоціатів барвників у розчинах; інструментальний прояв асоціації барвників; особливості явища у водних системах; стехіометрія та термодинаміка асоціації. Фахове видання; розраховане на науковців, викладачів хімії і фізики, студентів, аспірантів.

 

 

 

 

 

Науково-дослідний інститут хімії

Адреса: майдан Свободи 4, 61022, Харків

E-mail: ndichem@karazin.ua

URL: http://niichem.univer.kharkov.ua

Про цей сайт

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Адреса: майдан Свободи 4, 61022, Харків

E-mail: info@karazin.ua

URL: http://www.univer.kharkov.ua