banner

 офіційний сайт                                                                                                                                                                                                                          flaguk  flagukr  flagrus   

Головна

Історія

Сьогодення

Структура

Публікації

Монографії

Патенти

Конференції

Навчальний процес

Інновації

Впровадження

Співробітництво

Дисертації

Презентації

Події

 

 

 

 

 

«Наука — це пристрасть, вона потребує натхнення»

Ректор Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна,

академік НАНУ В. С. Бакіров

 

Шановні науковці, колеги, студенти !

Ласкаво запрошуємо до знайомства з офіційним сайтом Науково-дослідного інституту хімії

при Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна.

Науково-дослідний інститут хімії було створено у 1929 році. Він є найпершим науково-дослідним інститутом Харківського університету. З тих часів  і дотепер сенсом його існування є латинське "Scienta, creativitas, utilitate" — "Знання, творчість, корисність".

На сьогодні інститут складається з 4-х наукових відділів, має сертифікований Центр Державної служби стандартних довідкових даних Держстандарту України з фізико-хімічних властивостей речовин і матеріалів. У штаті інституту плідно працюють 7 докторів та понад 20 кандидатів наук. У науково-дослідній діяльності поєднуються фундаментальні та прикладні напрямки. Набули розвитку: дослідження процесів іонізації й електрокристалізації металів у водних та водноорганічних розчинах, створення безвідходних ресурсозберігаючих технологій у сфері приладобудування та машинобудування; експериментальне й теоретичне дослідження процесів асоціації деяких класів органічних барвників, які супроводжуються зміною спектрально-люмінесцентних властивостей і знаходять застосування у хімічному аналізі; фотоніка люмінофорів з аномально великим стоксовим зсувом люмінесценції; використання методу радіоактивних індикаторів для розв’язання прикладних завдань хімії, радіобіології та радіоекології; теоретичне дослідження електричних та магнітних властивостей молекул і молекулярних систем.

До практичних досягнень належать інноваційні розробки і запатентовані технічні рішення: утилізація відпрацьованих травильних розчинів та вилучення з них купрумвміщуючих сполук; кількісне визначення хімічних токсикантів (поверхнево-активних речовин, органічних розчинників) у водних середовищах і біологічно-активних компонентів у продуктах рослинного походження. В інституті також створені нові лікувально-профілактичні препарати для захисту організму людини від радіаційних пошкоджень, деякі з яких пройшли медичні випробування та промислово випускаються.

На договірних засадах інститут творчо співпрацює з хімічним факультетом університету, науковими центрами Харкова, України й зарубіжжя (Німеччина, Польща, Швейцарія, Словаччина, США та ін.). Інститут хімії є організатором і співорганізатором наукових конференцій та науково-практичних заходів, у тому числі — міжнародного рівня.

larinІнститут готує кадри хімічного профілю через аспірантуру, докторантуру. На лабораторній базі інституту студенти проходять виробничу (дипломну) практику, а хіміки інших організацій — стажування. Спільно з хімічним факультетом видається фаховий журнал «Вісник Харківського університету. Серія хімічна». До педагогічної діяльності залучаються провідні фахівці інституту, які проводять лекційні й лабораторні заняття, керують виробничою практикою, виконанням дипломних та бакалаврських робіт, плідно працюють з обдарованою молоддю.

 

Запрошуємо до творчих контактів і плідної співпраці.

 

З повагою,

Директор Науково-дослідного інституту хімії,

професор, доктор хімічних наук,

заслужений науковий співробітник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна

Василь Іванович Ларін

 

 

Науково-дослідний інститут хімії

Адреса: майдан Свободи 4, 61022, Харків

E-mail: ndichem@karazin.ua

URL: http://niichem.univer.kharkov.ua

Про цей сайт

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Адреса: майдан Свободи 4, 61022, Харків

E-mail: info@karazin.ua

URL: http://www.univer.kharkov.ua